นโยบายความเป็นส่วนตัว - Privacy Policy

 

1. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านสมัครสมาชิก ฝากเงิน ถอนเงิน เล่นเกม หรือติดต่อเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมอาจรวมถึง:

 • ชื่อและนามสกุล
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อีเมล
 • รหัสผ่าน
 • ที่อยู่
 • ข้อมูลธนาคาร
 • ข้อมูลการเล่นเกม
 • ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ:

 • ตรวจสอบยืนยันตัวตนและป้องกันการฉ้อโกง
 • ให้บริการลูกค้า
 • ประมวลผลธุรกรรมทางการเงิน
 • พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์และบริการของเรา
 • ส่งข้อความทางการตลาดและโปรโมชั่น
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้:

 • ได้รับความยินยอมจากท่าน
 • จำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ
 • จำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของเราหรือบุคคลอื่น

4. การรักษาความปลอดภัยข้อมูล

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ เทคโนโลยี และการดูแลรักษาที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึง ใช้ เปิดเผย ดัดแปลง ทำลาย หรือสูญเสียโดยไม่ได้รับอนุญาต

5. สิทธิ์ของท่าน

ท่านมีสิทธิ์:

 • เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ยื่นคำร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล

6. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของเราหรือทางอีเมล

7. การติดต่อ

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อเราได้ที่ [https://www.medicofem.com/]

เว็บสล็อตแตกง่าย มุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียด หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อเรา